Jesteś tutaj: Start » Interreg

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020Mária Kotorová
Dyrektor Krajskégo Múzeum v Prešove
oraz
Jan Gancarski
Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

zapraszają do udziału

w WYDARZENIU NA KARPACKIM TRANSGRANICZNYM
SZLAKU ARCHEOLOGICZNO-KULTUROWYM

"Pod Megešskym zámkom"

19 maja (sobota) o 14.00
w Medzianskym HradkuProjekt pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat 
Nr PLSK.01.01.00-18-0073/16


Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. 

Projekt pn. Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat 

Nr PLSK.01.01.00-18-0073/16

Czas realizacji projektu:

od 1 lutego 2017 r. do 26 października 2018 r.

Cel szczegółowy:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Całkowita wartość projektu: 

1 411 303,85 EUR  

6 125 058,71 PLN

Partner Wiodący:  

3 197 326,74 PLN

w tym Województwo Podkarpackie w formie dotacji: 1 000 395 PLN

Wartość zadań budowlanych w oparciu o kosztorysy inwestorskie:

2 601 391,26 zł

Działania: 

  1. Przygotowanie projektu
  2. Wytyczenie i oznakowanie szlaku, przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej
  3. Budowa infrastruktury turystycznej przy atrakcjach na szlaku (utwardzenie placu przy drodze dojazdowej do grodziska)
  4. Rekonstrukcja pradziejowych budowli budynków: mieszkalnych, gospodarczych oraz warsztatów rzemieślniczych (dwie obory, stodoła, rekonstrukcja wału)
  5. Przygotowanie, wykonanie i udostępnienie zwiedzającym wystawy archeologicznej
  6. Budowa infrastruktury dla potrzeb edukacji, działania edukacyjne i kulturowe – wydarzenia na szlaku (poletka, budowa sanitariatów) 
  7. Promocja i zarządzanie projektem

Galeria realizacji projektu

1. Podpisanie umowy z wykonawcą2. Rada Budowy3. Miejsce budowy sektora hodowlanego oraz sanitariatów

 

4. Miejsce rekonstrukcji wału wczesnośredniowiecznego5. Utwardzenie placu

 

6. Budowa wiaty


7. Postęp budowy - 28.10.2017, źródło: fot. D. Kozik, Biuro Prasowe UMWP


8. Postęp budowy - 28.06.2018

W mediach o tym: 
Do góry