Jesteś tutaj: Start » Dom Mazurkiewiczów

Dom Mazurkiewiczów

PROJEKT
Modernizacja obiektu "Domu Mazurkiewiczów" w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej

GALERIA


Wartość całkowita (kosztorysowa) zadania: 810 035,00 zł
środki budżetu Województwa Podkarpackiego 483 007,00 zł   
środki z budżetu MKiDN,  Program Ministra 2018 – Infrastruktura kultury 180 000,00 zł
środki  własne Muzeum Podkarpackiego w Krośnie 147 028,00 zł

CELE:
Chcemy poprawić stan infrastruktury kultury, zwiększyć dostęp do oferty kulturalnej i podnieść jej atrakcyjność, zwiększając tym samym potencjał instytucji 

W budynku należącym do Muzeum na ulicy Szczepanika, w historycznym Domu Mazurkiewiczów z 1826 r. zaplanowaliśmy powstanie nowych atrakcji dla mieszkańców Krosna i turystów - magazynów studyjnych oraz archeologicznego placu zabaw dla dzieci.

W magazynach studyjnych dzięki zgromadzonym eksponatom i narzędziom szklarskim zilustrowany i omówiony będzie proces produkcyjny, formy i techniki zdobienia szkła, techniki konserwacji zabytków szklanych itp. 

Plac zabaw dla dzieci, bezpieczny i monitorowany, nie będzie przypominał standardowych miejsc tego typu – będzie to coś zupełnie nowego – będzie to zrekonstruowany wykop archeologiczny z kopiami zabytków i akcesoriami pracy archeologa służący do zorganizowania warsztatów dla dzieci. W zasypisku ukryte będą kopie: skorup ceramicznych naczyń i kości,które dzieci będą mogły odkopywać za pomocą dostępnych: taczek, łopatek i grabek. Plac zostanie opisany za pomocą tablicy z osią czasu, z ilustracjami znalezisk, z podpisem i zwięzłym opisem znalezisk. W weekendy w sezonie letnim organizowane będą na nim warsztaty dla dzieci poświęcone archeologii oraz zabytkom archeologicznym w Krośnie i regionie.

W ten sposób stworzymy nową przestrzeń działalności kulturalnej, edukacyjnej, dobrze skomunikowaną z innymi atrakcjami Krosna, poprawimy konkurencyjność Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, wzmocnimy działalności o charakterze ponadregionalnym .

Nowa oferta ma na celu przyciągnąć większą liczbę nie tylko dotychczasowych grup docelowych: dzieci w wieku (0-12 lat), uczniów (13-18 lat), studentów, pasjonatów sztuki i osób pracujących, ale i seniorów, rodziców oraz profesjonalistów z zakresu szkła i przemysłu szklarskiego tj. osoby zajmujące się wyrobami szklanymi zawodowo oraz studentów i absolwentów kierunków wzornictwa przemysłowego. Magazyny studyjne, które będą oferowały unikatowe ekspozycje oraz specjalistyczne wykłady z zakresu produkcji, obróbki i konserwacji wyrobów szklanych.

Realizując te działania inwestycyjne wykorzystamy w ten sposób na nowo potencjał kulturowy tego budynku i zwiększymy jego dostępność dla odbiorców. Rozwijając naszą ofertę edukacyjną i poszerzając tym samym kompetencje kulturowe mieszkańców Krosna, wzmocnimy również Muzeum Podkarpackie w Krośnie, jako ważnego, atrakcyjnego i nowoczesnego muzeum prezentującego historię i dzieje regionu , a tym samym pozycji Krosna Miasta Szkła.

W krośnieńskim Muzeum od chwili jego założenia, działalnością priorytetową jest gromadzenie eksponatów i materiałów archiwalnych związanych z historią miasta i regionu. Nierozłączną częścią tej historii jest historia krośnieńskich hut, które na przestrzeni lat stały się jednym z najważniejszych elementów fundamentów życia społecznego Krosna. Muzeum jako placówka mająca na celu pielęgnowanie przeszłości historycznej i artystycznej regionu systematycznie zaczęło gromadzić wyroby szklane, które obecnie znajdują się  w Dziale Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego. Aktualnie zbiór liczy ponad 4 tysiące eksponatów oraz około tysiąca archiwaliów i jest to jedna z największych kolekcji szkła współczesnego w Polsce. Podobnie jak działalność naukowo-badawcza, również i systematycznie gromadzone eksponaty i archiwalia są doskonałym świadectwem niezwykle bogatej tradycji Podkarpackiego Zagłębia Szklanego, a także bardzo ważnym elementem promocji Krosna i regionu. Mamy nadzieję, że magazyny studyjne zorganizowane w naszej placówce będą się cieszyć dużym zainteresowaniem.

Bardzo ważnym działem muzeum jest Dział Archeologiczny – nasza archeologiczna wystawa stała i wystawy czasowe realizowane przez dział cieszą się dużym zainteresowaniem. Prezentujemy w Krośnie ciekawe zabytki związane z prehistorią naszego regionu oraz zabytki dotyczące rozwoju tego królewskiego miasta. Mamy nadzieję, że archeologiczny plac zabaw rozwinie nowe pasje w odkrywaniu przeszłości wśród najmłodszych krośnian.

Prace remontowe poprzedzą badania archeologiczne (czerwiec-lipiec 2018). 
Główne prace remontowo-budowlane potrwają do listopada 2018. 
Pod koniec roku (listopad-grudzień) powstanie plac zabaw, a stworzone magazyny studyjne zostaną wyposażone i otwarte.

Do góry