Jesteś tutaj: Start » Konferencje

Inwentaryzacja zabytków archeologicznych – aspekty prawne, praktyka i potrzeby

Szanowni Państwo! 
  Inwentaryzacja zabytków archeologicznych w Polsce, w instytucjach gdzie są one gromadzone jest różnorodna i budzi liczne kontrowersje. Ta kategoria zabytków różni się zdecydowanie od innych, szczególnie dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła, eksponatów historycznych, itd. Także obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące inwentaryzacji zabytków archeologicznych nie są dostosowane do ich charakteru i merytorycznych potrzeb i nie brzmią jednoznacznie. Ich specyfika nie jest uwzględniana też w wielu programach komputerowych do inwentaryzacji zbiorów muzealnych. W związku z powyższym rozbieżne są interpretacje prawników, badaczy i różnorodnych kontrolerów co do zasad ich inwentaryzacji. Sposoby ich liczenia zmieniają się często nawet w sprawozdaniach do Głównego Urzędu Statystycznego. Konsekwencją tego są różne dane co do ich ilości, trudności przy opracowywaniu oraz różnorodne następstwa administracyjne. Odmiennie wygląda to w różnych muzeach, inaczej w instytucjach badawczych (PAN), czy w składnicach uniwersyteckich. Problematyka inwentaryzacji zbiorów archeologicznych budzi liczne kontrowersje i zastrzeżenia. Wiemy, że odbywają się w Polsce spotkania dotyczące inwentaryzacji zbiorów archeologicznych, ale mają one charakter typowo szkoleniowy. Chcemy aby nasza konferencja przyniosła także sugestię potrzebnych zmian.  
W związku z tym Muzeum Podkarpackie w Krośnie, chcąc doprowadzić do wymiany poglądów w tym zakresie, a być może wypracowania jednego sposobu inwentaryzowania zabytków archeologicznych w instytucjach gromadzących tego typu przedmioty, uzasadnionego merytorycznie i prawnie organizuje konferencję naukową Inwentaryzacja zabytków archeologicznych – aspekty prawne, praktyka i potrzeby. Odbędzie się ona 24 maja bieżącego roku w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Chcielibyśmy zaprezentować na niej odniesienia prawne do inwentaryzacji zbiorów archeologicznych, różne modele inwentaryzacji stosowane w praktyce i omówić potrzeby zmian, także legislacyjnych wskazywane przez praktyków i fachowców.
Do udziału w konferencji zapraszamy archeologów – muzealników, archeologów  z instytutów naukowych i uniwersytetów, konserwatorów zabytków i prawników zajmujących się zagadnieniami związanymi z tematyką konferencji. 
Osoby, które zechcą wziąć udział w konferencji proszone są o przysłanie karty zgłoszeniowej do pobrania ze strony Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, www.muzeum.krosno.pl w zakładce konferencje nie później jak do 31 marca. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i musi zostać uiszczona na konto Muzeum nie później jak trzy dni przed konferencją (płatne na konto widoczne poniżej) lub gotówką w kasie Muzeum dniu konferencji. Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszeniowej i nadsyłanie zgłoszeń pocztą na adres Muzeum Podkarpackiego w Krośnie lub e-mailem: archeologia@muzeum.krosno.pl, tel.: 13 432-13-76 
Materiały z konferencji chcielibyśmy wydać drukiem jeszcze w tym roku. Referenci to doświadczeni pracownicy muzeów, urzędów konserwatorskich i instytutów naukowych. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany zainteresowanym osobom w drugiej połowie kwietnia. 

Pliki załączone do artykułu:

Karta zgłoszeniowa
Inwentaryzacja zabytków archeologicznych – aspekty prawne, praktyka i potrzeby
Do góry