Jesteś tutaj: Start » Konferencje

Penetracja terenu wykrywaczami do metali – aspekty prawne, odkrywanie czy grabież

Uwaga! Termin przesyłania zgłoszeń na konferencję został przedłużony do 15 kwietnia. Zachęcamy do udziału.

Szanowni Państwo! 
  Muzeum Podkarpackie w Krośnie od wielu lat organizuje konferencje archeologiczne w trakcie których wielu naukowców z Polski jak i zagranicy przedstawiało wyniki dokonanych w ostatnich kilkunastu latach badań archeologicznych. Podczas dyskusji zapadały często ważne postulaty badawcze, nieraz wyjaśniano nierozpoznane dotąd zagadnienia. Materiały z konferencji są wydawane drukiem.
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny przyrost bazy źródłowej związanej z przypadkowymi odkryciami archeologicznymi, głównie w postaci odkryć zabytków metalowych, czego sami doświadczamy (przyniesiono do nas m.in. złote bransolety, brązowe miecze, brązowe siekiery, skarb bransolet z brązu i szklanych paciorków). Odkrycia te w dużej mierze związane są z łatwą dostępnością urządzeń służących do wykrywania metali, a także z aktywną postawą wielu instytucji wobec poszukiwaczy zgłaszających takie odkrycia. Przypadkowi odkrywcy w różny sposób podchodzą do znalezionych zabytków archeologicznych, które z reguły pozostają na uboczu ich zainteresowań, przeważnie dotyczących militariów związanych z I lub II wojną światową. Niejednokrotnie odkrycia te stanowią cenne źródło do badań nad pradziejami lub okresem średniowiecza, ujawniając nieznane dotąd stanowiska archeologiczne. Są też zapewne tacy, którzy świadomie penetrują stanowiska archeologiczne. Niszczone są często pozostałości osad, cmentarzysk, a także fortyfikacji i pozostałości zabudowy z czasów nowożytnych. W związku 
z powyższym organizujemy konferencję, na której chcielibyśmy zaprezentować obowiązujące przepisy prawne dotyczącego tego zagadnienia, a także postawy wobec tego typu odkryć. Konieczne wydaje się przedyskutowanie problematyki w szerszym gronie specjalistów.
Informujemy, że w dniu 27 kwietnia bieżącego roku organizujemy konferencję naukową pt. Penetracja terenu wykrywaczami do metali – aspekty prawne, odkrywanie czy grabież
Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko archeologów, ale również środowiska konserwatorskie, specjalistów w zakresie prawa dotyczącego ochrony zabytków, a przede wszystkim samych poszukiwaczy i osoby zainteresowane tą problematyką. Mam nadzieję, że sesja zorganizowana w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, poprzez zaprezentowanie i przedyskutowanie tematyki związanej z wykorzystywaniem wykrywaczy do metalu na polu archeologii i poszukiwań eksponatów metalowych, stanowić będzie podsumowanie wiedzy i problemów badawczych omawianej tematyki, a także przyczyni się do wypracowania postawy wobec takich działań. 
Konferencja odbędzie się w salach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Osoby, które zechcą wziąć udział w konferencji, proszone są o przysłanie karty zgłoszeniowej, do pobrania ze strony Muzeum Podkarpackiego w Krośnie: www.muzeum.krosno.pl, w zakładce konferencje, nie później jak do 27 kwietnia. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i musi zostać uiszczona na konto Muzeum nie później jak trzy dni przed konferencją (płatne na konto widoczne poniżej) lub w kasie Muzeum w dniu konferencji. 
Referaty wygłoszą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i archeologów. Zwiedzimy także Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie. Szczegółowy program osobom zainteresowanym prześlemy przed konferencją.
Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszeniowej i nadsyłanie zgłoszeń pocztą na adres Muzeum lub e-mailem: archeologia@muzeum.krosno.pl 

Pliki załączone do artykułu:

Karta zgłoszeniowa
Penetracja terenu wykrywaczami do metali – aspekty prawne, odkrywanie czy grabież
Do góry