Jesteś tutaj: Start » Aktualności

60 ZABYTKÓW NA 60 LAT MUZEUM


Od czasów pierwszych gabinetów osobliwości prezentujących zbiory sztuki, muzealnictwo przeszło głęboką transformację. Szczególnie ostatnia dekada przyniosła ogromne zmiany zarówno w pojmowaniu kultury narodowej, jak i organizacji oraz strategii działania wielu instytucji kultury w Polsce. Jednak w ciągu 60. lat istnienia Muzeum w Krośnie były u podstaw jego działalności rzeczy fundamentalne, nie podlegające zmianom. Wśród nich najważniejsze było i jest gromadzenie oraz trwała ochrona pamiątek przeszłości, naszego dziedzictwa. To najbardziej konstytutywny cel istnienia wszelkich „mouseionów”. Dlatego pragniemy zaprezentować wystawę będącą świadectwem tej uniwersalnej zasady, swoisty bilans, podsumowanie tej i pozostałych form naszej działalności.

 

Zwiedzający przekraczający progi Pałacu Biskupiego będą mogli zachwycić się różnorodnością i bogactwem prezentowanych tu zabytków. Zbiory muzealne wzbogacane są rok rocznie o cenne eksponaty, a nawet całe ich kolekcje. Najważniejsze nabytki prezentowane są na wystawach stałych, których spektrum tematyczne jasno odzwierciedla merytoryczne zainteresowania placówki. Pozostałe muzealia wystawiane są jedynie podczas wystaw czasowych. Zbiory te w większości pozyskane zostały w drodze zakupu, ze środków własnych Muzeum, z dotacji samorządowych oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część prezentowanych zabytków to dary pochodzące od miłośników historii oraz od żyjących artystów, będące dowodem wspaniałego kulturalnego mecenatu krośnian.

Znaczną partię nabytków stanowią artefakty archeologiczne, będące materialnym skutkiem badań prowadzonych przez archeologów. Zaprezentowane zostały sakralia pozyskane w trakcie badań zabytkowych świątyń, artefakty z krośnieńskiego rynku, stanowiska w Warzycach oraz unikatowe zabytki z Trzcinicy, gdzie w 2011 r. otwarto Skansen Archeologiczny, oddział Muzeum. Karpackiej Troi właśnie poświęcono na wystawie sporo miejsca, ze względu na znaczenie obiektu dla całego regionu i również przez wzgląd na to, że budowa i otwarcie Skansenu było dla Muzeum w przeciągu ostatniego dziesięciolecia wydarzeniem najważniejszym. Dział Historyczny przedstawił ciekawą kolekcję fotografii i archiwaliów związanych w regionem, monety kolekcjonerskie z NBP. Niezwykle wartościowa jest także prezentacja militariów z XIX i XX w. oraz zbiór eksponatów po Internowanych z lat 80. XX w., tworzących największą kolekcję tego typu w Polsce. Dział Historii Oświetlenia zaprezentował nie eksponowane na wystawie stałej świeczniki oraz kandelabry z różnych manufaktur europejskich. Głównie jednak skupiono się na najpopularniejszym zbiorze – eklektycznych, empirowych i orientalnych lampach olejnych i naftowych. Są to fragmenty zwartych kolekcji, zakupionych dzięki ministerialnym i samorządowym środkom finansowym oraz pojedyncze eksponaty zakupione od osób prywatnych. Zaprezentowane zostały wykwintne lampy salonowe, bogate w ornamentykę, eleganckie lampy gabinetowe i stołowe. W innej partii ekspozycji zobaczymy zbiory Działu Artystycznego. Będą to przede wszystkim wspaniałe przykłady rzemiosła artystycznego i dzieł sztuki, zbiór pamiątek po Andrzeju Leniku, czy ostatnio pozyskane prace Bieszczada, Bergmana, Ekierta. Nie zapomnimy również o pracach twórców żyjących, przedstawicieli nurtów współczesnych w rzeźbie – pokażemy między innymi prace Władysława Kandefera. Całość prezentacji zbiorów zamknie Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego, pokazując unikatowe przykłady szkła zabytkowego z XVIII i XIX w. oraz wybór szkła współczesnego – zarówno form użytkowych, jak i szkła o charakterze artystycznym i designerskim, głównie z hut krośnieńskich.

Ponieważ wystawa ta ma być pewnego rodzaju podsumowaniem pracy Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, szczególnie ostatniej dekady, aby uzupełnić i zamknąć bilans 60-lecia istnienia Muzeum, zaprezentujemy na niej również inne aspekty działań krośnieńskich muzealników – nasze przedsięwzięcia kulturalne i naukowe, prace o charakterze oświatowym oraz promocyjnym i niezwykle istotny przejaw dbania o wspólne dziedzictwo – warsztat konserwatorski. Mamy nadzieję, że ekspozycja ta przybliży państwu tą niezwykłą instytucję, jaką jest Muzeum i w pełni ukarze wszystkie jej metamorfozy.

 

 

Wystawa będzie prezentowana w lipcu i sierpniu br.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

 

Do góry