Jesteś tutaj: Start » Wydarzenia kulturalne

Konferencja naukowa


mgr Jan Gancarski
dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
oraz
prof. dr hab. Jerzy Miziołek
dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego 

zapraszają na

konferencję naukową

Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice (część I)

Konferencja odbędzie się w dniach
27 i 28 listopada 2015 r. 
w salach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
ul. J. Piłsudskiego 16Program konferencji

27 listopada 2015, piątek

Sesja I, godz. 9.00 – 14.00

Otwarcie konferencji

mgr Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Jerzy Miziołek, Uniwersytet Warszawski – Wprowadzenie
prof. dr hab. Władysław Błasiak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Słońce i my
dr Krzysztof Rochowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Światła kosmosu
prof. dr hab. Andrzej Strobel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Światło w badaniach Witelona
prof. dr hab. Andrzej Góźdź, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Światło w świecie kwantów
dr Jerzy Kraśkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 1001 świetlnych twarzy naszej Gwiazdy w koronie
prof. dr hab. Mirosław Załużny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Półprzewodnikowe źródła światła - Rewolucja w oświetleniu?
prof. dr hab. Sławomir Łotysz, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa – Gazowy Baron w Ameryce. Erazm Jerzmanowski i jego metoda produkcji gazu świetlnego
dr hab. Jerzy Zachorowski, Uniwersytet Jagielloński – O optycznych zegarach atomowych i innych zastosowaniach światła

Dyskusja
Przerwa obiadowa

Sesja II, godz. 15.00 – 20.00
prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Fotosynteza w świetle badań z zastosowaniem światła
prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Światło w życiu roślin: z doświadczeń ekologa
dr hab. Marek Kucharczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Światło pod okapem drzew – wykorzystanie fotografii w ocenie ilości światła docierającego do runa
dr Maciej Smolak, Uniwersytet Jagielloński – Metafora jaskini - droga z ciemności do światła
dr Małgorzata Ruchel, Uniwersytet Jagielloński – Światło jako metafora poznania i wiedzy w filozofii zachodu i wschodu
dr hab. Maciej Teodor Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Widzenie jako model wiedzy. Metafora światła rozumu w kulturze Zachodu
dr hab. Paweł Polak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Między metafizyką światła a perspektywą – uwagi o początkach kultury filozoficznej w Polsce
dr hab. Piotr Mróz, Uniwersytet Jagielloński – Średniowieczna teologia światła
dr hab. Adam Kucharski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Komety, lampy, latarnie i fajerwerki. Światło naturalne i oświetlenie sztuczne w spostrzeżeniach polskich podróżników XVIII w.

Dyskusja
Godz. 20.30 – Spotkanie towarzyskie


28 listopada 2015 r., sobota

Sesja III, godz. 8.00 – 14.00

prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, Uniwersytet Warszawski – Metaforyka światła w twórczości Novalisa
mgr Ewa Małkowska-Bieniek, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich – Od Księgi Blasku do O -świecenia, czyli postawa filozoficzna Salomona Majmona
dr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Rola światła w religijnym obrazie rzeczywistości
dr Przemysław Owczarek, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – Światło i ogień w kulcie Jana Pawła II na Podhalu
dr Janusz Budziszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr Katarzyna Pyżewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Początki wykorzystywania ognia w dziejach ludzkości. Pradziejowe instrumentaria do niecenia ognia
dr Janusz Budziszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; mgr Eryk Bunsch, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Pradzieje odkrywane światłem. Skanowanie laserowe w archeologii
dr Krzysztof Tunia, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków – Z problematyki neolitycznych lampek na ziemiach polskich i ościennych
prof. dr hab. Karol Szymczak, Uniwersytet Warszawski – Światełko w ciemności - rola światła w górnopaleolitycznych sanktuariach jaskiniowych
mgr Seweryn Pauch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Ślady po świdrach ogniowych jako wyraz religijności staropolskiej


Dyskusja
Przerwa obiadowa

Sesja IV, godz. 15.00 – 18.00

prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa – Światłości egipskie
dr Grzegorz First, Uniwersytet Jagielloński – Światło w zaświatach. O roli światła w staroegipskich praktykach grobowych. 
prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Uniwersytet Jagielloński – Rola światła w życiu codziennym i w obrzędowości pogrzebowej ludności środkowoeuropejskiego Barbaricum
mgr Małgorzata Kajzer, Uniwersytet Jagielloński – Produkcja i dystrybucja lampek oliwnych we wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego w oparciu o znaleziska z Agory miasta Nea Paphos na Cyprze
dr Inga Głuszek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Antyczne lampki oliwne – forma, funkcja, dekoracja na podstawie wybranych zabytków z Muzeum Narodowego w Poznaniu


Dyskusja
Podsumowanie obrad

Koszt udziału w konferencji 50 zł.
Do góry