Jesteś tutaj: Start » Wydarzenia kulturalne

Z HISTORII POŁUDNIOWYCH RUBIEŻY POLSKI. ZASTAW MIAST NA SPISZU

Muzeum Podkarpackie w Krośnie
zaprasza na Spotkanie Muzealne
z dr. Janem Skłodowskim

PODOLINIEC – SPISKI OKSFORD
NA SZLAKU HISTORII POLSKIEGO SPISZU
w ramach wystawy

Z HISTORII POŁUDNIOWYCH RUBIEŻY POLSKI
ZASTAW MIAST NA SPISZU

22 marca (czwartek) 2018 r., godz. 17.00
Pałac Biskupi, ul. Piłsudskiego 16


Mija ponad 600 lat od czasu, gdy w 1412 r. król polski Władysław Jagiełło udzielił królowi węgierskiemu Zygmuntowi Luksemburskiemu pożyczki w wysokości trzydziestu siedmiu tysięcy kop groszy praskich. Jako zabezpieczenie tej pożyczki oddał on Jagielle jako zastaw okręg podoliniecki z trzema miastami: Lubowlą, Gniazdami i Podolińcem oraz trzynaście innych miast spiskich. Obszar ten stanowił w Rzeczypospolitej starostwo spiskie, zaś siedzibą starosty była Lubowla. Akt zastawu został zrealizowany na zamku Dunajec w Niedzicy i podpisany w Zagrzebiu 8 listopada 1412 r.

Na zamku w Lubowli przechowywano w okresie potopu szwedzkiego w latach 1655-1661, przewiezione z Krakowa przez starostę spiskiego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego polskie klejnoty koronacyjne. 

Mimo wyraźnych zapisów umowy pożyczka ta nigdy nie została przez Węgry spłacona. Tereny te Polska utraciła w 1769 r. na rzecz Austrii.

Niniejsza wystawa jest zaproszeniem na historyczny szlak, na którym napotkamy malownicze dawne spiskie miasteczka, a w nich – na tle podtatrzańskiego krajobrazu – zachowane do dziś wspaniałe zabytki przeszłości.

Wystawa przygotowana została przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Do góry