Jesteś tutaj: Start » Wydawnictwa

Dokumenty królewskie dla miasta Krosna

Publikacja pod redakcją Jana Gancarskiego
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2013
 
Znakomity album prezentujący jedną z najcenniejszych kolekcji znajdujących się w naszym Muzeum – zbiór 55 dokumentów królewskich z lat 1399-1765, wystawianych dla Krosna przez kancelarie władców Polski, od Władysława Jagiełły po Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pełnej transliteracji i tłumaczenia dyplomów królewskich z łaciny i staroniemieckiego dokonali specjaliści z Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Lublinie, oraz z firmy Archeo-Logos w Siemianowicach Śląskich. To pierwsza publikacja prezentująca tą niezwykłą kolekcję w sposób całościowy (wraz z suplementami w postaci dokumentów królewskich dla Krosna znanych jedynie z  późniejszych odpisów w Aktach Grodzkich i Ziemskich oraz dokumentów proweniencji miejskiej). Opracowanie to pozwoli lepiej poznać historię naszego miasta i regionu, ponieważ w znaczący sposób zwiększa bazę poznawczą - liczbę dostępnych materiałów źródłowych.
 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych. Zadanie o nazwie Wydanie katalogu „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna” do wystawy czasowej o tym samym tytule. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2013, 
Wymiary książki: 26,7 x 29,4, twarda oprawa, s. 204
Cena: 35,00 zł
Do góry