Jesteś tutaj: Start » Wydawnictwa » Archeologia

Archeologia

Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach

Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach

Po dwudziestu latach od zorganizowania pierwszej międzynarodowej konferencji archeologicznej o stanie i potrzebach badań archeologicznych w Karpatach, Muzeum Podkarpackie w Krośnie zdecydowało się powtórzyć cykl, zaczynając od przedstawienia swoistego bilansu i podsumowania aktualnego stanu badań oraz określenia dalszych potrzeb badawczych na tych terenach.

Handel w Średniowieczu

Handel w Średniowieczu

W miastach południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji, północno-wschodnich Węgier i zachodniej Ukrainy. W świetle badań Archeologicznych i historycznych.

Pradziejowe osady obronne w Karpatach

Pradziejowe osady obronne w Karpatach

Publikacja jest owocem konferencji archeologicznej dotyczącej tematyki pradziejowego osadnictwa obronnego w Karpatach, jaka odbyła się w salach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w dniach 15-16...

Zamki w Karpatach

Zamki w Karpatach

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gancarskiego, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2014 r.   Publikacja stanowi kontynuację serii wydawanej przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, zawierającej...

Trzcinica - Karpacka Troja

Trzcinica - Karpacka Troja

Autor: Jan Gancarski, wydanie III uzupełnione. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2011, Najnowsza prezentacja Karpackiej Troi - prastarego grodziska, odkrytych tam zabytków, historia badań...

Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich

Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gancarskiego, współpraca red.: Anna Muzyczuk, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2008 r. Publikacja stanowi kontynuację serii wydawanej przez Muzeum Podkarpackie...

Późne średniowiecze w Karpatach polskich

Późne średniowiecze w Karpatach polskich

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gancarskiego, współpraca red.: Anna Muzyczuk, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2007 r.; Oddajemy w Państwa ręce zbiór prac wybitnych naukowców z Polski,...

Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich

Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gancarskiego, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2006 r. Jest to publikacja zawierająca referaty wygłoszone na archeologicznej konferencji naukowej, która odbyła...

Polonia minor medii aevi

Polonia minor medii aevi

Praca zbiorowa pod redakcją Zenona Woźniaka, Jana Gancarskiego, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Kraków-Krosno 2003 r. Studia ofiarowane Panu Profesorowi...

Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich

Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gancarskiego, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2001 r. Jest to publikacja zawierająca referaty wygłoszone na archeologicznej konferencji naukowej, która odbyła...

Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich

Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gancarskiego, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2004 r. Jest to publikacja zwierające referaty wygłoszone na międzynarodowej archeologicznej konferencji...

Do góry