Jesteś tutaj: Start » Przetargi » Przetargi powyżej 30 000 €
16.05.2019 - 31.05.2021
Tryb: Przetarg nieograniczony
Status: Rozstrzygnięte

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w budynku "Zgoda" w Krośnie, w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

17.07.2018 - 17.07.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Status: Rozstrzygnięte

Roboty budowlane

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy

27.06.2018 - 27.06.2018
Tryb: Przetarg nieograniczony
Status: Rozstrzygnięte

Roboty budowlane

w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej”

19.05.2017 - 29.05.2017
Tryb: Przetarg nieograniczony
Status: Rozstrzygnięte

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach projektu pn: Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – finansów

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach projektu pn: Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – finansów

12.05.2017 - 29.05.2017
Tryb: Przetarg nieograniczony
Status: Rozstrzygnięte

Wykonanie robót budowlanych w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach projektu pn: Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – finansowanego z programu Interreg Polska – Słowacja

Wykonanie robót budowlanych w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach projektu pn: Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat – finansowanego z programu Interreg Polska – Słowacja

27.05.2015 - 12.06.15
Tryb: Przetarg nieograniczony
Status: Rozstrzygnięte

Budowa budynku gospodarczego

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy: budynku gospodarczego na terenie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy na działkach nr ewid. 1568/2, 1593 wraz z wewnętrzną (zalicznikową) instalacją elektroenergetyczną i projektem zabudowy od

Do góry