Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Data dodania:     13.03.2015
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom dofinansowane ze środków budżetu państwa dotacją celową.
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy"
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 489 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 522 Pobierz
Plik: Formularz ofertowy (wzór) zał. 1 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 419 Pobierz
Plik: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. 2 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 417 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. 3 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 416 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych niezbędnych do wykazania spełnienia warunku – doświadczenie zał. 4 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 423 Pobierz
Plik: Zobowiązanie innego(ych) podmiotu(ów) zał. 5 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 414 Pobierz
Plik: Wykaz osób zał. 6 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 432 Pobierz
Plik: Informacja o przynależności do grup kapitałowych * zał. 7 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 409 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych zał. 8 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 472 Pobierz
Plik: Specyfikacja techniczna zał. 10 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 439 Pobierz
Plik: Projekt Umowy zał. 11 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 434 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna zał. 12 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 410 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 1. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 492 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 2. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 487 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 3. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 486 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 4. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 482 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 5. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 476 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 6. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 489 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 7. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 484 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 8. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 480 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia Dodane: 24.03.2015 Liczba pobrań: 374 Pobierz
Plik: Zmiana ogłoszenia Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 337 Pobierz
Plik: Modyfikacja SIWZ Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 366 Pobierz
Plik: Informacja Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 354 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia Dodane: 27.03.2015 Liczba pobrań: 355 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia 2 Dodane: 30.03.2015 Liczba pobrań: 347 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 17.04.2015 Liczba pobrań: 359 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodane: 28.04.2015 Liczba pobrań: 445 Pobierz
Do góry