Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Data dodania:     13.03.2015
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom dofinansowane ze środków budżetu państwa dotacją celową.
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy"
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 432 Pobierz
Plik: SIWZ ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 474 Pobierz
Plik: Formularz ofertowy (wzór) zał. 1 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 366 Pobierz
Plik: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. 2 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 359 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. 3 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 358 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych niezbędnych do wykazania spełnienia warunku – doświadczenie zał. 4 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 367 Pobierz
Plik: Zobowiązanie innego(ych) podmiotu(ów) zał. 5 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 356 Pobierz
Plik: Wykaz osób zał. 6 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 377 Pobierz
Plik: Informacja o przynależności do grup kapitałowych * zał. 7 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 354 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych zał. 8 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 410 Pobierz
Plik: Specyfikacja techniczna zał. 10 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 391 Pobierz
Plik: Projekt Umowy zał. 11 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 383 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna zał. 12 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 359 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 1. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 446 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 2. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 438 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 3. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 440 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 4. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 430 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 5. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 427 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 6. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 438 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 7. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 437 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 8. zal_9 ico Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 429 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia ico Dodane: 24.03.2015 Liczba pobrań: 325 Pobierz
Plik: Zmiana ogłoszenia ico Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 287 Pobierz
Plik: Modyfikacja SIWZ ico Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 319 Pobierz
Plik: Informacja ico Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 311 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia ico Dodane: 27.03.2015 Liczba pobrań: 306 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia 2 ico Dodane: 30.03.2015 Liczba pobrań: 293 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ico Dodane: 17.04.2015 Liczba pobrań: 310 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ico Dodane: 28.04.2015 Liczba pobrań: 334 Pobierz
Do góry