Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Data dodania:     13.03.2015
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom dofinansowane ze środków budżetu państwa dotacją celową.
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zabezpieczenie osuwisk w obrębie grodziska Wały Królewskie w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy"
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 579 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 606 Pobierz
Plik: Formularz ofertowy (wzór) zał. 1 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 508 Pobierz
Plik: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. 2 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 499 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. 3 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 504 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych niezbędnych do wykazania spełnienia warunku – doświadczenie zał. 4 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 507 Pobierz
Plik: Zobowiązanie innego(ych) podmiotu(ów) zał. 5 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 500 Pobierz
Plik: Wykaz osób zał. 6 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 522 Pobierz
Plik: Informacja o przynależności do grup kapitałowych * zał. 7 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 495 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych zał. 8 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 559 Pobierz
Plik: Specyfikacja techniczna zał. 10 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 525 Pobierz
Plik: Projekt Umowy zał. 11 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 520 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna zał. 12 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 495 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 1. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 579 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 2. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 568 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 3. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 571 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 4. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 571 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 5. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 562 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 6. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 573 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 7. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 573 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 8. zal_9 Dodane: 13.03.2015 Liczba pobrań: 562 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia Dodane: 24.03.2015 Liczba pobrań: 461 Pobierz
Plik: Zmiana ogłoszenia Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 420 Pobierz
Plik: Modyfikacja SIWZ Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 444 Pobierz
Plik: Informacja Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 436 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia Dodane: 27.03.2015 Liczba pobrań: 437 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia 2 Dodane: 30.03.2015 Liczba pobrań: 426 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 17.04.2015 Liczba pobrań: 433 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodane: 28.04.2015 Liczba pobrań: 525 Pobierz
Do góry