Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Budowa budynku gospodarczego
Data dodania:     27.05.2015
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Numer ogłoszenia: 126328 - 2015
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy: budynku gospodarczego na terenie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy na działkach nr ewid. 1568/2, 1593 wraz z wewnętrzną (zalicznikową) instalacją elektroenergetyczną i projektem zabudowy od
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 547 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 579 Pobierz
Plik: Formularz oferty zał. 1 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 515 Pobierz
Plik: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. 2 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 506 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. 3 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 497 Pobierz
Plik: WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU – DOŚWIADCZENIE zał. 4 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 518 Pobierz
Plik: ZOBOWIĄZANIE INNEGO(YCH) PODMIOTU(ÓW) DO UDOSTĘPNIENIA zał. 5 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 508 Pobierz
Plik: INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP KAPITAŁOWYCH zał. 6 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 495 Pobierz
Plik: TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH zał. 7 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 523 Pobierz
Plik: Dokumentacja Projektowa zał. 8 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 557 Pobierz
Plik: Specyfikacja techniczna zał. 9 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 533 Pobierz
Plik: KARTA GWARANCYJNA zał. 10 Dodane: 27.05.2015 Liczba pobrań: 494 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze Dodane: 22.06.2015 Liczba pobrań: 801 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zawarciu umowy Dodane: 30.06.2015 Liczba pobrań: 494 Pobierz
Do góry