Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     27.06.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 135 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Ubezpieczenia. (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 118 Pobierz
Plik: Formularz oferty (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 109 Pobierz
Plik: Formularz oferty (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 103 Pobierz
Plik: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 103 Pobierz
Plik: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 102 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 98 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 98 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 111 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 102 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 130 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (cz.1) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 142 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (cz.2) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 123 Pobierz
Plik: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 106 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 130 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 101 Pobierz
Plik: Zobowiązanie podmiotów (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 98 Pobierz
Plik: Zobowiązanie podmiotów (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 96 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 114 Pobierz
Plik: 1-2018_oswiadczenie_grupa_kapitalowa Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 91 Pobierz
Plik: 1-2018_oswiadczenie_grupa_kapitalowa Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 91 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 24.07.2018 Liczba pobrań: 112 Pobierz
Do góry