Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     27.06.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 179 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Ubezpieczenia. (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 160 Pobierz
Plik: Formularz oferty (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 151 Pobierz
Plik: Formularz oferty (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 146 Pobierz
Plik: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 145 Pobierz
Plik: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 143 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 141 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 141 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 146 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 141 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 168 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (cz.1) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 180 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (cz.2) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 161 Pobierz
Plik: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 144 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 165 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 140 Pobierz
Plik: Zobowiązanie podmiotów (pdf) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 133 Pobierz
Plik: Zobowiązanie podmiotów (doc) Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 135 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 148 Pobierz
Plik: 1-2018_oswiadczenie_grupa_kapitalowa Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 124 Pobierz
Plik: 1-2018_oswiadczenie_grupa_kapitalowa Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 125 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 24.07.2018 Liczba pobrań: 145 Pobierz
Do góry