Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     27.06.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja obiektu Domu Mazurkiewiczów w zespole staromiejskim w celu nadania nowej funkcji edukacyjno-kulturalnej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 68 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Ubezpieczenia. (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 49 Pobierz
Plik: Formularz oferty (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 40 Pobierz
Plik: Formularz oferty (doc) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 37 Pobierz
Plik: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 32 Pobierz
Plik: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (doc) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 31 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 29 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 33 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 37 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (doc) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 36 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 40 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (cz.1) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 70 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (cz.2) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 52 Pobierz
Plik: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 38 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 64 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 31 Pobierz
Plik: Zobowiązanie podmiotów (pdf) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 30 Pobierz
Plik: Zobowiązanie podmiotów (doc) ico Dodane: 27.06.2018 Liczba pobrań: 28 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert ico Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 46 Pobierz
Plik: 1-2018_oswiadczenie_grupa_kapitalowa ico Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 26 Pobierz
Plik: 1-2018_oswiadczenie_grupa_kapitalowa ico Dodane: 13.07.2018 Liczba pobrań: 25 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ico Dodane: 24.07.2018 Liczba pobrań: 35 Pobierz
Do góry