Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     17.07.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 148 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 134 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 126 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 126 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 130 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 118 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 121 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 110 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 113 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 102 Pobierz
Plik: Przedmiar robót (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 322 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 282 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 137 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 104 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 140 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 105 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert Dodane: 2.08.2018 Liczba pobrań: 106 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze Dodane: 09.08.2018 Liczba pobrań: 113 Pobierz
Do góry