Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     17.07.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 155 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 141 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 132 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 132 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 137 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 124 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 128 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 116 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 118 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 107 Pobierz
Plik: Przedmiar robót (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 328 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 289 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 142 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 110 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 145 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 110 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert Dodane: 2.08.2018 Liczba pobrań: 113 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze Dodane: 09.08.2018 Liczba pobrań: 118 Pobierz
Do góry