Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     17.07.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 78 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 67 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 60 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 56 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 65 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 48 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 51 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 44 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 50 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 41 Pobierz
Plik: Przedmiar robót (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 53 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 119 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 75 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 40 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 49 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 42 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert ico Dodane: 2.08.2018 Liczba pobrań: 39 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze ico Dodane: 09.08.2018 Liczba pobrań: 39 Pobierz
Do góry