Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     17.07.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 72 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 62 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 55 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 47 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 60 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 41 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 44 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 37 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 45 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 37 Pobierz
Plik: Przedmiar robót (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 47 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 114 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 71 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 34 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (pdf) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 44 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (doc) ico Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 38 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert ico Dodane: 2.08.2018 Liczba pobrań: 33 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze ico Dodane: 09.08.2018 Liczba pobrań: 35 Pobierz
Do góry