Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     17.07.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 221 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 215 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 198 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 202 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 209 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 197 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 203 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 189 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 193 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 183 Pobierz
Plik: Przedmiar robót (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 395 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 392 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 208 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 179 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 220 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 194 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert Dodane: 2.08.2018 Liczba pobrań: 182 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze Dodane: 09.08.2018 Liczba pobrań: 195 Pobierz
Do góry