Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Roboty budowlane
Data dodania:     17.07.2018
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    
Ogłoszenie i SIWZ:wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: wymiana palisady w 4 wałach, wymiana podschodni w 2 wałach oraz remont ścian 6 wałów, wymiana ogrodzenia z drewna oraz naprawa strzech w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 115 Pobierz
Plik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 102 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 95 Pobierz
Plik: Formularz Oferty (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 93 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 99 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. wykluczenia (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 83 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 90 Pobierz
Plik: Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 81 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 85 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 75 Pobierz
Plik: Przedmiar robót (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 265 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 248 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 106 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 74 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (pdf) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 109 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (doc) Dodane: 17.07.2018 Liczba pobrań: 74 Pobierz
Plik: Informacja z otwarcia ofert Dodane: 2.08.2018 Liczba pobrań: 74 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze Dodane: 09.08.2018 Liczba pobrań: 80 Pobierz
Do góry