Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Data dodania:     16.05.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Ogłoszenie i SIWZ:Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w budynku "Zgoda" w Krośnie, w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 136 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 180 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 116 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 198 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 85 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 86 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 746 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 93 Pobierz
Plik: Wykaz robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 95 Pobierz
Plik: Wykaz robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 91 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 1 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 109 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 110 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2a Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 106 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2b Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 100 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 3 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 106 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 4 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 103 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 102 Pobierz
Plik: Przedmiary robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 101 Pobierz
Plik: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 109 Pobierz
Plik: Istotne postanowienia Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 105 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 20.05.2019 Liczba pobrań: 101 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 106 Pobierz
Plik: SIWZ zmiana 1 Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 104 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 91 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 91 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 Dodane: 24.05.2019 Liczba pobrań: 91 Pobierz
Plik: SIWZ zmiana 2 Dodane: 24.05.2019 Liczba pobrań: 104 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 29.05.2019 Liczba pobrań: 138 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 29.05.2019 Liczba pobrań: 87 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 24.06.2019 Liczba pobrań: 122 Pobierz
Do góry