Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Data dodania:     16.05.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Ogłoszenie i SIWZ:Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w budynku "Zgoda" w Krośnie, w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 179 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 240 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 155 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 236 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 120 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 121 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 784 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 132 Pobierz
Plik: Wykaz robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 143 Pobierz
Plik: Wykaz robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 131 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 1 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 147 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 150 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2a Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 144 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2b Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 139 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 3 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 147 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 4 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 145 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 145 Pobierz
Plik: Przedmiary robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 141 Pobierz
Plik: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 159 Pobierz
Plik: Istotne postanowienia Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 205 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 20.05.2019 Liczba pobrań: 141 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 145 Pobierz
Plik: SIWZ zmiana 1 Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 145 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 129 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 130 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 Dodane: 24.05.2019 Liczba pobrań: 129 Pobierz
Plik: SIWZ zmiana 2 Dodane: 24.05.2019 Liczba pobrań: 137 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 29.05.2019 Liczba pobrań: 189 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 29.05.2019 Liczba pobrań: 129 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 24.06.2019 Liczba pobrań: 167 Pobierz
Do góry