Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Data dodania:     16.05.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Ogłoszenie i SIWZ:Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w budynku "Zgoda" w Krośnie, w ramach projektu pn: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 267 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 366 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 229 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 311 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 197 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 190 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 865 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 203 Pobierz
Plik: Wykaz robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 219 Pobierz
Plik: Wykaz robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 202 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 1 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 220 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 232 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2a Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 217 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2b Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 213 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 3 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 224 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 4 Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 227 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 218 Pobierz
Plik: Przedmiary robót Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 209 Pobierz
Plik: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 229 Pobierz
Plik: Istotne postanowienia Dodane: 16.05.2019 Liczba pobrań: 460 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 20.05.2019 Liczba pobrań: 212 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 214 Pobierz
Plik: SIWZ zmiana 1 Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 217 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 204 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 21.05.2019 Liczba pobrań: 194 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 Dodane: 24.05.2019 Liczba pobrań: 201 Pobierz
Plik: SIWZ zmiana 2 Dodane: 24.05.2019 Liczba pobrań: 204 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 29.05.2019 Liczba pobrań: 263 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 29.05.2019 Liczba pobrań: 199 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 24.06.2019 Liczba pobrań: 244 Pobierz
Do góry