Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Data dodania:     19.06.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Roboty Budowlane
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 198 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 83 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 135 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 73 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 69 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 64 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 62 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 59 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 66 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 66 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 67 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 74 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 69 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (1) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 123 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (2) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 102 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (3) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 94 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4a) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 94 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4b) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 93 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4c) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 92 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (5) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 107 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 84 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 72 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 68 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 62 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 64 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia SIWZ Dodane: 28.06.2019 Liczba pobrań: 119 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 79 Pobierz
Plik: Zmiana SIWZ Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 85 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 116 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 54 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 55 Pobierz
Plik: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 18.07.2019 Liczba pobrań: 123 Pobierz
Do góry