Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Data dodania:     19.06.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Roboty Budowlane
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 237 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 115 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 198 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 110 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 103 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 98 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 104 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 96 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 103 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 127 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 106 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 108 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 107 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (1) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 163 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (2) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 136 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (3) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 131 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4a) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 134 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4b) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 128 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4c) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 132 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (5) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 148 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 124 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 112 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 104 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 100 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 94 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia SIWZ Dodane: 28.06.2019 Liczba pobrań: 195 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 113 Pobierz
Plik: Zmiana SIWZ Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 117 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 155 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 93 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 92 Pobierz
Plik: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 18.07.2019 Liczba pobrań: 175 Pobierz
Do góry