Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Data dodania:     19.06.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Roboty Budowlane
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 132 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 37 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 85 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 26 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 26 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 20 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 22 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 19 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 24 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 25 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 27 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 31 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 28 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (1) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 70 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (2) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 47 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (3) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 44 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4a) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 41 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4b) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 42 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4c) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 41 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (5) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 50 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 40 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 29 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 24 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 22 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 24 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia SIWZ Dodane: 28.06.2019 Liczba pobrań: 47 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 33 Pobierz
Plik: Zmiana SIWZ Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 42 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 54 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 9 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 12 Pobierz
Plik: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 18.07.2019 Liczba pobrań: 55 Pobierz
Do góry