Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Data dodania:     19.06.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Roboty Budowlane
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 259 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 136 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 219 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 134 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 124 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 122 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 126 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 122 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 122 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 148 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 127 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 134 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 127 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (1) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 197 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (2) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 166 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (3) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 163 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4a) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 159 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4b) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 155 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4c) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 158 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (5) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 177 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 147 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 135 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 130 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 126 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 119 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia SIWZ Dodane: 28.06.2019 Liczba pobrań: 248 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 135 Pobierz
Plik: Zmiana SIWZ Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 140 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 181 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 116 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 113 Pobierz
Plik: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 18.07.2019 Liczba pobrań: 202 Pobierz
Do góry