Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Data dodania:     19.06.2019
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Roboty Budowlane
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 200 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 85 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 138 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 75 Pobierz
Plik: Formularz oferty Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 71 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 65 Pobierz
Plik: Oświadczenie - wykluczenie Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 64 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 61 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 68 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 68 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 68 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 76 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 70 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (1) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 125 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (2) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 103 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (3) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 97 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4a) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 97 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4b) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 96 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (4c) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 93 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa (5) Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 109 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 86 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 74 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 69 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 63 Pobierz
Plik: Zobowiązanie - wzór Dodane: 19.06.2019 Liczba pobrań: 66 Pobierz
Plik: Wyjaśnienia SIWZ Dodane: 28.06.2019 Liczba pobrań: 122 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 80 Pobierz
Plik: Zmiana SIWZ Dodane: 02.07.2019 Liczba pobrań: 87 Pobierz
Plik: Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 118 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 56 Pobierz
Plik: Oświadczenie o przynależności Dodane: 12.07.2019 Liczba pobrań: 57 Pobierz
Plik: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 18.07.2019 Liczba pobrań: 125 Pobierz
Do góry