Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Krosno, Muzeum Podkarpackie, Pałac Biskupi (XIVw.): montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej wraz z budową rozdzielni zasilania systemów bezpieczeństwa
Data dodania:     19.05.2020
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Wykonanie robót budowlanych
Ogłoszenie i SIWZ:Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program: Ochrona zabytków

Termin składania ofert: 3.06.2020, do godz. 12.00
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 55 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 55 Pobierz
Plik: SIWZ (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 64 Pobierz
Plik: SIWZ (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 64 Pobierz
Plik: Formularz oferty (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 46 Pobierz
Plik: Oświadczenie o wykluczeniu (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 51 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnieniu warunków (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 49 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 52 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 57 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 1 Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 81 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa 2 Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 70 Pobierz
Plik: STWiOR Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 55 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 49 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (doc) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 47 Pobierz
Plik: Formularz oferty (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 62 Pobierz
Plik: Oświadczenie o wykluczeniu (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 47 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnieniu warunków (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 48 Pobierz
Plik: Wykaz robót budowlanych (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 49 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 38 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 44 Pobierz
Plik: Zobowiązanie (pdf) Dodane: 19.05.2020 Liczba pobrań: 41 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia Dodane: 26.05.2020 Liczba pobrań: 63 Pobierz
Plik: Pytania i wyjaśnienia 2 Dodane: 28.05.2020 Liczba pobrań: 56 Pobierz
Plik: Informacja z sesji otwarcia ofert Dodane: 03.06.2020 Liczba pobrań: 66 Pobierz
Plik: Oświadczenie grupa kapitałowa Dodane: 03.06.2020 Liczba pobrań: 31 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dodane: 15.06.2020 Liczba pobrań: 53 Pobierz
Do góry