Jesteś tutaj: Start » Przetargi
Tytuł przetargu:     Wykonanie robót budowlanych w ramach mikroprojektu
Data dodania:     20.02.2015
Tryb:    Przetarg nieograniczony
Status:    Rozstrzygnięte
Autor:    Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Informacje o przetargu    Wspólne dzieje – wspólna edukacja – wspólna przyszłość” nr PL-SK/KAR/IPP/III/121 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL - SK 2007 - 2013
Ogłoszenie i SIWZ:"Wspólne dzieje - wspólna edukacja - wspólna przyszłość" nr PL-SK/KAR/IPP/III/121
Plik: Ogłoszenie o zamówieniu Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 498 Pobierz
Plik: SIWZ Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 582 Pobierz
Plik: Formularz ofertowy zał. nr 1 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 447 Pobierz
Plik: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 2 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 442 Pobierz
Plik: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 3 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 434 Pobierz
Plik: Zobowiązanie innych podmiotów zał. nr 5 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 425 Pobierz
Plik: Informacja o przynależności do grup kapitałowych zał. nr 6 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 412 Pobierz
Plik: Tabela elementów scalonych zał. nr 7 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 429 Pobierz
Plik: Wykaz zrealizowanych robót budowlanych zał. nr 4 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 425 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa - Przedmiar zał. nr 8 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 441 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 1 zał. nr 8 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 463 Pobierz
Plik: Dokumentacja projektowa cz. 2 zał. nr 8 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 447 Pobierz
Plik: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zał. nr 9 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 442 Pobierz
Plik: Karta gwarancyjna zał. nr 10 Dodane: 20.02.2015 Liczba pobrań: 436 Pobierz
Plik: Informacja o wyborze Dodane: 16.03.2015 Liczba pobrań: 463 Pobierz
Plik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dodane: 26.03.2015 Liczba pobrań: 509 Pobierz
Do góry