Jesteś tutaj: Start » Wydarzenia kulturalne

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 – XXV edycja w Polsce

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej. To największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Europejskie Dni Dziedzictwa to szansa na zaprezentowanie naszej kultury, jej wieloaspektowości i różnorodności w nowym świetle, z nowej perspektywy.
EDD w Polsce to również narzędzie wzmacniające społeczną współodpowiedzialność za stan kultury i jej zabytków. Wyjątkowość tego przedsięwzięcia leży w szerokiej dostępności i popularyzacji, w bogactwie form wydarzeń, w zaangażowaniu różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu każdy ma możliwość wybrania czegoś dla siebie. Jest to także doskonała okazja do poznania dorobku kulturowego każdego regionu. Wszystkie organizowane w ramach EDD przedsięwzięcia odbywają się według ogólnie ustalonych zasad: 
 • mają miejsce tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (w tym roku 9-10 i 16-17 września), 
 • przybliżają mało znane aspekty kultury materialnej  i umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne, 
 • dostęp do tych miejsc jest bezpłatny, a 
 • różnorodne wydarzenia integrują lokalną społeczność wokół jej dziedzictwa kulturowego. 

W 2016 roku w XXIV odsłonie Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podkarpackim wzięło udział blisko 15 tys. ludzi. 

Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem: Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu.

Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu

Uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tak ujętego hasła dają szansę wszystkim organizatorom, w każdym regionie Polski, wpisania się w jego przekaz. 

Tematyka ta jest idealnie dopasowana do charakterystyki naszego regionu, który słynie przecież z walorów przyrodniczych, jak i kulturowych. W przestrzeń Podkarpacia wpisują się zarówno majestatyczne góry i lasy, malownicze obszary rolnicze ze spokojnymi wsiami i miasteczkami, ale też i mający ciekawy rys historyczny przemysł, chociażby naftowy czy hutniczy. Dziedzictwo naturalne, przyrodnicze kształtuje i przenika tutaj bardzo bogate, zróżnicowane, wielowarstwowe, tworzone wiekami niebanalnej historii dziedzictwo kulturowe.

Obszar naszego województwa charakteryzuje się znaczącymi walorami turystycznymi. O naszym wielkim potencjale turystycznym decydują unikatowe wartości przyrodniczo-krajobrazowe, tereny górskie i pogórza, zasobne źródła wody mineralnej i leczniczej, bogata flora i fauna, złoża będące niegdyś ogromną wartością tej ziemi, wtopione w przyrodę liczne zabytki kultury materialnej oraz bogaty folklor. O wysokiej wartości przyrodniczo-kulturowej Podkarpacia świadczyć może istnienie 2 parków narodowych, 71 rezerwatów, 17 obszarów krajobrazu chronionego, 10 parków krajobrazowych i uzdrowisk.

Oprócz fascynującej dzikiej przyrody, w przestrzeń otwartą Podkarpacia trwale wpisał się człowiek. Dynamika i niebanalność procesów historyczno-kulturowych sprawiały, że ziemie te przeszły ogromne metamorfozy, od rubieży Królestwa Polskiego, przez tygiel etniczny Galicji, aż po integrację Euroregionu Karpackiego. Historia Podkarpacia to wielokulturowe i wielowarstwowe przenikanie się różnorodnych wpływów etnicznych, narodowych, kulturowych i religijnych. 

Dziedzictwo Podkarpacia to nie tylko wspaniała przyroda, ale również człowiek, który ją ujarzmiał, przetwarzał, który z nią współgrał, wtapiał się w nią. Historia Podkarpacia to historia osadnictwa, to historia rolnictwa, folklor, historia murowanych miast Kazimierza Wielkiego, tradycji miejskich, wielkich rodów szlacheckich i ziemiańskich, czy chociażby historia przemysłu naftowego – szyby naftowe wyrastające na malowniczych, zielonych wzgórzach – to przecież właśnie Podkarpacie. Szlak turystyczny łączący zabytki architektury sakralnej, pałace i dwory wiedzie tu przez 175 miejscowości. 

Obchody EDD na Podkarpaciu to w roku 2017 przede wszystkim możliwość obcowania ze zniewalającą przyrodą naszego zakątka na ziemi, ale również z wpisanym w ten niezwykły krajobraz dziedzictwem kulturowym, archeologicznym, historycznym, z dziedzictwem kulturowym wsi, przepełnionej folklorem, z dziedzictwem kulturowym miast, w których tli się jeszcze galicyjska gościnność. EDD na Podkarpaciu to festiwal kultury wypełniony wystawami, pokazami, warsztatami, koncertami, spotkaniami z twórcami kultury. Zatem serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskich Dnia Dziedzictwa na Podkarpaciu!

Proponujemy:

Wojewódzka Inauguracja Obchodów EDD na Podkarpaciu
 • Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, 9-10 września – MITY SŁOWIAN (impreza plenerowa)
oraz
 • Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 2-17 września - MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE ARTYSTÓW – SŁONNA REEDYCJA 2017 (wystawy)
 • Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, 9 i 16 września – warsztat, spacer edukacyjny, wernisaż, animacje taneczne
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, 9 września – KULTURA OD KUCHNI (gra planszowa, koncert, instalacja stała), DRZWI OTWARTE MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY (w projekcie biorą udział m. in. Estrada Rzeszowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Teatr ,,Maska”, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszowski Dom Kultury; w programie m. in. wystawy, debata na temat dziedzictwa krajobrazu, projekcja filmu, pogawędka o dawnym Rzeszowie, spektakl teatralny, gra strategiczna – II Bitwa o Rzeszów
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, 9-30 września - konkursy, spotkania z twórcami kultury, wystawy, wykłady i prelekcje
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie, Preteksty Kulturalne, 9-10 września - DZIEDZICTWO SOPLICOWA, 16 września - KRAJOBRAZ – ŚWIĄTYNIA NATURY (spotkania z twórcami kultury, wystawy, spektakle)
 • Centrum Kulturalne w Przemyślu i  Centrum Kultury w Zarzeczu, 10 września - FESTYN POD PLATANEM – XIX REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP ŚPIEWACZYCH (koncerty, spotkania z twórcami kultury)
 • Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, 10 i 17 września - DZIEDZICTWO STALOWOWOLSKIEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO (wystawy, spacer historyczny)
 • Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 16-17 września - PLEYEL KAMERALNIE (happening muzyczny)
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 16 września – DZIEŃ OTWARTY W ARBORETUM (wystawy)
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 16 września – DZIEŃ OTWARTY (wystawy)
 • Muzeum- Skansen Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, 16 września – PODRÓŻ Z IGNACYM ŁUKASIEWICZEM – INAUGURACJA KOMPLEKSOWEJ ŚCIEŻKI QUESTINGOWEJ W BÓBRCE (wystawy, questing)
 • Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 17 września – KRAJOBRAZ DZIEDZICTWA, DZIEDZICTWO KRAJOBRAZU (impreza plenerowa) 
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Muzeum Historii Miasta Przemyśla, 16-17 września – KADRY DZIEDZICTWA (happening fotograficzny, wystawa) 

Informator Europejskich Dni Dziedzictwa Województwa Podkarpackiego można pobrać w linku poniżej:
Serdecznie zapraszamy!
Koordynator wojewódzki EDD na Podkarpacie
Muzeum Podkarpackie w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Piłsudskiego 16
dyrektor: Jan Gancarski
tel. 13 4321376
fax: 13 4324301
e-mail: dyrekcja@muzeum.krosno.pl
www.muzeum.krosno.pl

Do góry