Jesteś tutaj: Start » Wydarzenia kulturalne

MIĘDZYNARODOWY REZERWAT BIOSFERY KARPATY WSCHODNIE NASZE WSPÓLNE DZIEDZICTWO

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na Spotkanie Muzealne
z dr. Stanisławem Kucharzykiem
z Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w ramach wystawy
MIĘDZYNARODOWY REZERWAT BIOSFERY
KARPATY WSCHODNIE
NASZE WSPÓLNE DZIEDZICTWO

23 listopada (czwartek) 2017 r., godz. 17.00
Pałac Biskupi, ul. Piłsudskiego 16


Rezerwat został powołany przez UNESCO w 1992 r. Początkowo obejmował przygraniczne obszary chronione Polski i Słowacji, a od 1998 r. również Ukrainy. Jego obszar tworzy sześć przylegających do siebie obszarów chronionych. Po stronie polskiej są to: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, po stronie słowackiej - Park Narodowy „Połoniny", a po ukraińskiej - Użański Park Narodowy oraz Nadsański Park Krajobrazowy. Aktualnie powierzchnia Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie" wynosi 213 211 ha. 
Na najcenniejszych przyrodniczo obszarach chronionych, tworzących tzw. strefę wewnętrzną Rezerwatu, obowiązuje ochrona ścisła, gdzie ochronie podlegają naturalne zasoby i procesy przyrodnicze. Szczególnie cenne są rozległe lasy o charakterze puszczańskim oraz występujące na najwyższych szczytach zbiorowiska połoninowe. Ponadto obszar ten jest jedną z najcenniejszych w Europie ostoi zwierząt. Występują tu liczebne populacje dużych ssaków roślinożernych – jelenia szlachetnego i żubra oraz dużych i średnich ssaków drapieżnych: niedźwiedzia, wilka, rysia, żbika i wydry. Dogodne warunki do życia znalazły tu również rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne: orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, sowy: puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, dzięcioły: dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny. Ptaki wysokogórskie – siwerniak i płochacz halny mają tutaj jedne z najniżej położonych stanowisk w całym łuku Karpat. 
Wystawa prezentuje najcenniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Rezerwatu. Znajdziemy tu fotografie roślin i zbiorowisk roślinnych, zwierząt, krajobrazów o różnych porach roku oraz zabytków kultury materialnej. Przetrwanie tego unikalnego świata, gdzie przyroda przeplata się z historią, w dużej mierze zależy od świadomości ekologicznej lokalnych społeczności jak i odwiedzających te góry turystów. 
Do góry