Jesteś tutaj: Start » Wydarzenia kulturalne

Wydarzenia kulturalne

Podsumowanie projektu „Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Nr projektu: WTSL.02.01.00-18-250/10

Podsumowanie projektu „Dziedzictwo archeologiczne regionów szansą na rozwój turystyki” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Nr projektu: WTSL.02.01.00-18-250/10

Obszar pogranicza polsko-słowackiego, pomimo posiadania wyjątkowych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych, boryka się z problemem stosunkowo niewielkiego ruchu turystycznego. Aby tę sytuację zmienić w Trzcinicy koło Jasła, w latach 2007-2009, powstał Skansen Archeologiczny Karpacka Troja - jeden z największych i najnowocześniejszych skansenów archeologicznych w Europie. Odkryto tu najstarsze osady obronne z dotąd znanych w Polsce i stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny ziem polskich. Znajduje się tu najlepiej zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne w Małopolsce i jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich. Wały obronne licząc od podstawy nasypów dochodzą jeszcze dzisiaj do 10 m wysokości i opasują prawie 3,5 ha powierzchni. W początkach epoki brązu zbudowano tu osadę warowną. Mieszkała w niej ludność grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej (2100-1650 p.n.Ch.) pozostająca pod silnymi wpływami zakarpackimi. W latach 1650-1350 p.n.Ch. żyła tu ludność zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony o bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym, zamieszkująca tereny północno-wschodniej części Kotliny Karpackiej. Ludność ta była pośrednikiem w przekazywaniu impulsów kulturowych świata egejsko-anatolijskiego na północ. W okresie wczesnego średniowiecza (780-1031 r. n.e.) znajdował się tu potężny, wieloczłonowy gród, centralny ośrodek jednego z plemion zamieszkujących w tym czasie Małopolskę. Zniszczenie grodu nastąpiło prawdopodobne w latach 1031-1039. Przez cały okres funkcjonowania obiektów obronnych w Trzcinicy nakładały się różnorodne wpływy kulturowe.

Zamki w Karpatach

Zamki w Karpatach

Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gancarskiego, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2014 r.   Publikacja stanowi kontynuację serii wydawanej przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, zawierającej...

Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Od Towarzystwa Tatrzańskiego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Ekspozycja przygotowana została z okazji 140-lecia utworzenia Towarzystwa Tatrzańskiego. Było to pierwsze stowarzyszenie zajmujące się turystyką górską, budową schronisk, znakowaniem szlaków turystycznych, naukowym poznawaniem gór, ochroną przyrody i folklorem góralskim na całym obszarze górskim ziem dawnej Polski.

DZIEŃ OTWARTY

DZIEŃ OTWARTY

Jan Gancarski
Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
zaprasza na
Dzień Otwarty
25 września 2014 roku

LOSY KROSNA I KROŚNIAN W LATACH WIELKIEJ WOJNY 1914-1918

LOSY KROSNA I KROŚNIAN W LATACH WIELKIEJ WOJNY 1914-1918

W 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na nową wystawę czasową, która ma na celu przypomnienie dramatycznych wydarzeń jakie rozegrały się podczas trwania wielkiej wojny – pierwszej której nadano miano totalnej.

Do góry